Pro zaměstnance

V souladu se směrnicí EU č. 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob,
které oznamují porušení práva Unie a zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů můžete podat oznámení:

Informace pro oznamovatele
Linka pro oznamovatele


Copyright © All Rights Reserved.